Acte necesare inmatriculare auto 2021

acte necesare inmatriculare auto 2020

Din acest articol puteti afla care sunt actele necesare inmatriculare auto achizitionat si inmatriculat din Romania 2021:

Toate informatiile sunt preluate de pe site-ul oficial DRPCIV

1) Cererea solicitantului (o puteti descarca de aici) ;

2) Dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare – 49 lei, se poate achita la ghișeu odată cu depunerea documentelor;

3) Actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie.

În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora. 

În situaţia în care în certificatul de înmatriculare urmează a fi înscrisă şi o altă persoană, se vor prezenta actul de identitate sau, după caz, documente care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie.

4) Procura specială, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât proprietarul vehiculului.

5) Copie după asigurarea RCA valabilă,  încheiată pe numele proprietarului vehiculului. Aceasta se face pe 1 lună în vederea înmatriculării vehiculului de aici.

6) Documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului în forma prevăzută de lege la data dobândirii dreptului de proprietate, în original şi în copie, înregistrat în Registrul de evidență a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării în România, instituit la nivelul organului fiscal local.

În situaţia în care în certificatul de înmatriculare urmează a fi înscrisă şi o altă persoană, se va prezenta şi documentul care să ateste dreptul legal în virtutea căruia persoana poate folosi vehiculul, în original şi în copie.

În cazul în care vehiculul este folosit în sistem leasing se poate prezenta un extras din contractul de leasing, care să conţină cel puţin părţile, obiectul şi durata contractului, datele de identificare ale vehiculului şi semnăturile părţilor, în original şi copie;

7) Cartea de identitate a vehiculului, în original şi copie;

8) Dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, în termenul de valabilitate a acesteia;

9) Certificatul de înmatriculare al fostului proprietar în care acesta a înscris transmiterea dreptului de proprietate.

10) Plăcuţele cu numărul de înmatriculare, dacă fostul proprietar are domiciliul/sediul pe raza altui judeţ şi nu a optat pentru păstrarea numărului respectiv. În situaţia în care vehiculul a fost înmatriculat în acelaşi judeţ/mun. Bucureşti, iar noul proprietar doreşte un număr preferenţial, acesta va trebui să predea şi vechile plăcuţe cu numărul de înmatriculare. Acestea nu vor fi predate dacă fostul proprietar a optat pentru păstrarea numărului de înmatriculare respectiv;

11) Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare (cu excepţia cazului în care acestea se păstrează de către noul proprietar) – (40 lei – număr la rând sau 85 lei – număr preferențial), se achită la ghișeu odată cu depunerea documentelor.

Preturi Raport Istoric Auto

74.99 Lei

59.99 Lei

PRET PE RAPORT

Acte necesare inmatriculare auto achizitionat si inmatriculat din Romania 2021 1

54.99 Lei

PRET PE RAPORT

autoDNA

99.99 Lei

PRET PE RAPORT

Află istoricul mașinii prin carVertical

Beneficiază de 20% Discount

verificare serie sasiu istoric auto carvertical

✅Afla ce masina cumperi ✅Verificare VIN – Istoric Auto ✅Afla ce ascunde vanzatorul ✅Primesti raportul instant ✅Verificare VIN la cel mai bun pret prin carVertical

© COPYRIGHT 2021